sep 2005


Kontantstøtten

Barneombudet hevder i et leserbrev i Tønsbergs blad 22. september at tilhengere av kontantstøtten unnlater å foreslå måter å minimalisere skadene av reformen på. Norges Kvinne- og familieforbund, K&F, har i alle år arbeidet for trygge rammer for den viktigste byggesteinen i samfunnet, nemlig familien. Det er viktig å gi foreldre trygghet på at de er kompetente til å ta kvalifiserte valg for sine barn – uten å ha universitetsutdannelse innen barnepsykologi.
Les mer


Ny samling av det frivillige Norge

De frivillige organisasjonene i Norge har for første gang samlet seg i en felles interesseorganisasjon. 70 organisasjoner var med da Frivillighet Norge (FriNor) ble stiftet 20. september.
Norges Kvinne- og familieforbund er en av medlemsorganisasjonene.
Les mer


“Støv på hjernen?”

Nasjonalbiblioteket markerer Norges Kvinne- og familieforbunds 90-års jubileum. I den forbindelse er forbundsleder invitert til å holde foredrag i Nasjonalbiblioteket torsdag 15. september kl 19.00.
Forbundsleder vil her ta for seg vår ideologi og praktiske arbeid fra start og til i dag.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80