okt 2013


Innspill til den nye regjeringen – statsbudsjettet 2014


Les mer


Statsbudsjettet 2014


Les mer


Nytt fra ny regjering


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80