Organisasjonsbygging

Landsmøtet i 1993 vedtok ”samarbeid med kvinner i Øst-Europa” som et av organisasjonens satsingsområder. I kjølvannet av vedtaket ble kurset ”How to Build and Run an Organization” utarbeidet.   Disse kursene har vært gjennomført i flere land, og finansieres av det offentlige. Det har siden den gang vært holdt kurs for Romania, Estland, Latvia, Litauen, Tsjekkia, i Murmansk, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria og Albania. Det har i gjennomsnitt deltatt 20 kvinner på hvert kurs. I flere av disse landene er det etter kursene dannet landsdekkende kvinneorganisasjoner.

Vårt mål med kursene har fra første dag vært:

  • Informasjon
  • Styrke kvinnegrupper/organisasjoner i hvert enkelt land
  • Oppbygging og drift av en organisasjon
  • Bidra til økt kunnskap om demokrati, kvinners rettigheter og menneskerettigheter

——————————–

I tillegg har K&F bygd opp et krisesenter for mishandlede og voldtatte kvinner i Sibiu, Romania.  Se mer på Våre prosjekter.