mar 2004


24- timersregel for
varetektsfengsling

Norge er blitt kraftig kritisert for sin varetektspraksis av Europarådets torturovervåkingskomité. For å imøtegå kritikken har norske myndigheter selv pålagt en grense på 24 timer for opphold i politiarrest etter en varetektskjennelse.
Les mer


100 millioner til
energiomlegging

- Energiselskapet Enova vil støtte norsk byggenæring med 100 millioner kroner til energiomlegging i 2004, uttalte adm.dir Eli Arnstad i Enova på Byggkonferansen i Oslo i går.
Les mer


Norman vil fokusere på
arbeidsmiljøproblemene

Sjefenes arbeidsstil, de ergonomiske, organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøprobleme, skal under lupen. Det går frem av de nye tilsynsoppgavene til Arbeidstilsynet som flytter til Trondheim i 2006.
Les mer


Høybråten vil ha
ned aborttallene

Helseminister Dagfinn Høybråten vil ha ned aborttallene og uønsket svangerskap blant unge voksne mellom 20-24 år. Det er denne gruppa som har høyest abortforekomst. Hele 21,6 millioner kroner er bevilget til forebygging av uønsket svangerskap.
Les mer


FNs kvinnekonvensjon blir
en del av norsk lovverk

Regjeringen har besluttet å inkorporere FNs kvinnekonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon i henholdsvis likestillingsloven og en ny lov mot etnisk diskriminering.
Les mer


24- timersregel for
varetektsfengsling

Norge er blitt kraftig kritisert for sin varetektspraksis av Europarådets torturovervåkingskomité. For å imøtegå kritikken har norske myndigheter selv pålagt en grense på 24 timer for opphold i politiarrest etter en varetektskjennelse.
Les mer


100 millioner til
energiomlegging

- Energiselskapet Enova vil støtte norsk byggenæring med 100 millioner kroner til energiomlegging i 2004, uttalte adm.dir Eli Arnstad i Enova på Byggkonferansen i Oslo i går.
Les mer


Halv million kroner til arbeid
mot mobbing i barnehagene

-Skal vi lykkes i kampen mot mobbing må vi se på oppvekstmiljøet, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy. Som en del av arbeidet med "Manifest mot mobbing" har Barne- og familiedepartementet bevilget en halv million kroner til arbeid mot mobbing i fritidsmiljøene.
Les mer


– Barn må få større inn-
flytelse over sitt eget liv

- Barn må få større innflytelse over sitt eget liv. Voksne må høre mer på barna når de varsler om problemer i forhold til samværsordningen. Barn kan ikke beskytte seg mot overgrep fra en av samværsforeldrene.
Les mer


Halv million kroner til arbeid
mot mobbing i barnehagene

-Skal vi lykkes i kampen mot mobbing må vi se på oppvekstmiljøet, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy. Som en del av arbeidet med "Manifest mot mobbing" har Barne- og familiedepartementet bevilget en halv million kroner til arbeid mot mobbing i fritidsmiljøene.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80