nov 2000


HØYST FORTJENT ÆRE TIL RUMENSK KVINNES INNSATS FOR KVINNER I DISTRIKTENE


Les mer


”Kvinneorganisasjonene samlet inn for økt satsning på likestilling og familiepolitikk”


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Stortingsgt. 12, 0161 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80