feb 2004


Verdenskonferanse om
antibiotika i husdyrhold

(Nett Kvinner & familie) 15.-18. mars i år arrangeres det en stor internasjonal konferanse i Oslo om bruk av antibiotika i husdyrproduksjon og i akvakultur. Matproduksjon og strategier for å kontrollere antibiotikaresistens er tema når Norsk zoonosesenter inviterer til møtet på Adamstuen.
Les mer


Strømleverandørene må informere
bedre om betalingsvilkårene

Det er stor variasjon mellom kraftleverandørenes vilkår for når strømregningene skal betales. Konkurransetilsynet har etter påtrykk fra Forbrukerombudet bedt om bedre informasjon til forbrukerne.
Les mer


Norske husholdninger kan
bli europamestere i gjeld

(Nett Kvinner & familie) Norske husholdninger er snart på gjeldstoppen i hele Europa. Ikke siden andre halvdel av 1980-tallet, har nordmenn lånt like mye i forhold til inntekt. Førstkommende mandag innkaller Kredittilsynets direktør, Bjørn Skogstad Aamo, til ekstraordinær pressekonferanse om nordmenns gjeld.
Les mer


Bygdekvinnene får penger

Bygdekvinnelaget og Nyttevekstforeningen mottar i år for første gang midler fra Landbruksdepartementet. Landbruksdepartementet har nå fordelt støtten for 2004 til organisasjoner/tidsskrift som arbeider innenfor departementets fagområde.
Les mer


Verdenskonferanse om
antibiotika i husdyrhold

(Nett Kvinner & familie) 15.-18. mars i år arrangeres det en stor internasjonal konferanse i Oslo om bruk av antibiotika i husdyrproduksjon og i akvakultur. Matproduksjon og strategier for å kontrollere antibiotikaresistens er tema når Norsk zoonosesenter inviterer til møtet på Adamstuen.
Les mer


Strømleverandørene må informere
bedre om betalingsvilkårene

Det er stor variasjon mellom kraftleverandørenes vilkår for når strømregningene skal betales. Konkurransetilsynet har etter påtrykk fra Forbrukerombudet bedt om bedre informasjon til forbrukerne.
Les mer


Norske husholdninger kan
bli europamestere i gjeld

(Nett Kvinner & familie) Norske husholdninger er snart på gjeldstoppen i hele Europa. Ikke siden andre halvdel av 1980-tallet, har nordmenn lånt like mye i forhold til inntekt. Førstkommende mandag innkaller Kredittilsynets direktør, Bjørn Skogstad Aamo, til ekstraordinær pressekonferanse om nordmenns gjeld.
Les mer


Bygdekvinnene får penger

Bygdekvinnelaget og Nyttevekstforeningen mottar i år for første gang midler fra Landbruksdepartementet. Landbruksdepartementet har nå fordelt støtten for 2004 til organisasjoner/tidsskrift som arbeider innenfor departementets fagområde.
Les mer


Vi låner stadig mer
penger av bankene

Vi låner stadig mer penger av bankene. Norges Banks kredittindikator (K2) viste en vekst på 7,2 prosent de seneste 12 månedene frem til utgangen av januar. Veksten er mindre enn økonomene ventet (7,4), skriver Dagens Næringsliv.
Les mer


Vi blir syke av kosmetikk

To av tre kvinner og en av to menn har hatt ubehag, plager eller skade etter bruk av kosmetikk og toalettartikler i Norge. For hele 12 prosent var plagene svært ubehagelige, men de færreste går til legen eller klager på produktene, skriver Forbrukerrådet.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80