okt 2006


Ny forbundsledelse i K&F

På K&Fs landsmøte 20.-22. oktober ble Ann-Louis Nordstrand valgt til ny forbundsleder.
Les mer


Reell valgfrihet langt unna mål

I det fremlagte statsbudsjettet satses det mye for å oppnå full barnehagedekning. Dette mener vi er bra, men i en pressemelding har vi påpekt behovet for å holde flere tanker i hodet på en gang.
Les pressemeldingen vår her
Les mer


Halvert matmoms “spises opp”

I statsbudsjett for 2007 øker regjeringen igjen matmomsen. K&F mener dette er en uheldig utvikling, og har sendt ut pressemelding som kan leses her
Les mer


Konservativt eller radikalt?

K&F mener at frihet til å velge er et viktig prinsipp. Det gjelder også omsorgsform for egne barn. Barne-og likestillingsminister Karita Bekkemellem uttalte til Dagsavisen at norske foreldre ikke gidder å høre på dem som fremmer kontantstøtten som et godt alternativ til barnehage. K&F mener at reell valgfrihet oppnås ved full barnehagedekning og økt kontantstøtte.
Les vårt debattinnlegg til Dagsavisen.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80