De skyhøye strømprisene i fjor førte til at mange nordmenn gikk over til fyring med olje, ved og gass. Vi brukte vesentlig mindre strøm i fjor og oljefyring var rimeligere enn strøm, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Strømforbruket ble kraftig redusert, mens forbruket av olje, gass og vedprodukter steg. Men det finnes ikke tall over forbruket av vedfyring.

Foreløpige tall viser en liten nedgang i det totale energiforbruket i fjor, på 0,4 prosent fra året før. Dette har sammenheng med rekordhøye kraftpriser i 2003, og at det var noe varmere enn året før.

Rekordhøy strømpris
Den totale strømprisen til husholdninger i 2003 var rekordhøy, med 90 øre per kWh i gjennomsnitt inkludert avgifter. Den var særlig høy første kvartal i 2003, med 114,9 øre per kWh.

Til sammenligning var strømprisen for husholdninger rundt 60 øre/kWh i gjennomsnitt i 2001 og 2002, mens gjennomsnittet for de fem forutgående årene har vært rundt 50 øre per kWh, melder SSB. 

Olje var rimeligere
Ifølge SSB er det også en viss prisoppgang på fyringsolje og fyringsparafin i fjor, men olje var likevel rimeligere enn strøm. Det spørs om det vedvarer for nå er spotprisen på strøm på rundt 25 øre per kWh, skriver Statistisk sentralbyrå.

Listeprisene på fyringsparafin og fyringsolje var henholdsvis 80,5 og 67,7 øre per kWh omregnet til nyttiggjort energi. Det gis normalt rabatter på listeprisene, slik at oljefyring var et klart lønnsomt alternativ.

Nedgang i energiforbruket
Årsaken til nedgangen i energiforbruket var en kraftig reduksjon i strømforbruket som står for om lag halvparten av det totale forbruket av energi i Norge.

I fjor var forbruket av elektrisitet 103,4 TWh. Dette er det laveste nivået siden 1996, og 4,5 prosent lavere enn i 2002.

Totalt energiforbruk var relativt lavt både i fjor og i 2002 i forhold til tidligere år figur Dette har blant annet sammenheng med varmere vær enn normalt begge disse årene.

2003 et varmt år
Ifølge Meteorologisk institutt var 2003 det sjette varmeste året siden målingene startet i 1887, med en temperatur som var 1,3 grader over klimanormalen for 1961-1990. I 2002 var temperaturen 1,1 grader over denne normalen.

Energiforbruket gikk i fjor mest ned innenfor husholdninger og tjenesteytende sektorer med videre, med en nedgang på 3,5 prosent fra året før.

Enegisparende utstyr
Elektrisitet er den viktigste energikilden for denne sektoren, og dette forbruket ble redusert med over 6 prosent. Årsaken var til dels overgang til bruk av oljeprodukter, som steg med knapt 6 prosent fra året før.

En forklaring kan også være at økningen i strømprisene vinteren 2002/2003 gjorde det mer lønnsomt å investere i energisparende utstyr.

Salg av varmepumper tredoblet
Ifølge Norsk varmepumpeforening ble salget av varmepumper tredoblet i 2002, og denne utviklingen fortsatte også inn i 2003.

Det er også mulig at flere har gjennomført andre sparetiltak, som for eksempel å senke innetemperaturen om natten og så videre.

Totalt forbruk av petroleumsprodukter steg i fjor med knapt 5 prosent, mens gassforbruket økte med 12 prosent.
 
Vedforbruket steg
Over 70 prosent av husholdningene har mulighet til å fyre med ved, og prisforholdet mellom ved og strøm i fjor bidro trolig til at også vedforbruket steg.
Vedfyring utgjør normalt rundt 15 prosent av energiforbruket i husholdninger og om lag 9 prosent av forbruket i industrien. Totalt utgjør ved rundt 6-7 prosent av det samlede energiforbruket innenlands.