apr 2018


Landsmøtet 2018

Informasjon om landsmøtet er nå lagt ut under Arrangementer øverst på den oransje linjen her på hovedsiden. Der ligger også påmeldingsskjema og forslagsskjema for valg til landsmøtet. Vel møtt til et inspirerende og interessant møte i oktober.
Les mer


Barnehager og barsel = kvinnepolitikk.

"Det er underlig hvordan disse to statsrådene velger å skyve ansvaret vekk fra seg selv". Dagsavisen.no


Les mer


Helse – Reduksjon av kapasitet?

Overlege mener nedbyggingen av sengeplasser setter liv i fare. ABC Nyheter.


Les mer


Støtte for skolemat vokser

BTs leder kaller gratis skolemat for paternalisme. Vi vet at mat fungerer


Les mer


Møte med folkehelse- og eldreminister Åse Michaelsen

Eldrepolitikk, kvinners helse, skolemat var noen av tingene vi i møte med folkehelse- og eldreminister Åse Michaelsen tok opp. Vi møtte en lyttende og meget positiv statsråd. Vi kommer til å følge opp med skriftlig innspill.


Les mer


Barselomsorg lokalt

Klar tale fra en av våre kretsers årsmøter. Verd å lytte til synspunkter.


Les mer


Fødetilbudet

Flott at helseministerens kvinnelige partikolleger ser problemet. Nå er det kanskje på tide at statsråden lytter. Vi er klare til å møte og legge frem mer om saken dersom statsråden har behov for det.


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80