aug 2016


KREVER UMIDDELBARE TILTAK FOR Å STANSE SEKSUELT MISBRUK AV KVINNER OG BARN


Les mer


Redusert straff for voldtekt er å redusere alvorlighetsgraden i et overgrep – det er som å begå nye overgrep overfor offeret


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80