okt 2016


KREVER FORBUD MOT SALG AV GTA-SPILLENE

Norges Kvinne- og familieforbund krever forbud mot salg av GTA-spillene i Norge. Australia har allerede et slikt forbud, og vi krever at Norge følger deres praksis.
Les mer


BLIKKFANG ELLER IKKE


Les mer


GRATIS FYSIOTERAPI TIL DE GRUPPENE SOM TRENGER DET MEST

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) samlet til landsmøte på Gardermoen 21. – 23. oktober 2016 har enstemmig vedtatt følgende resolusjon:
Les mer


Elisabeth Rusdal gjenvalgt som forbundsleder for to nye år.


Les mer


MAT OG HELSEFAG I SKOLEN ER LIKE VIKTIG SOM REALFAG


Les mer


HUSMORVIKAR PÅ RESEPT


Les mer


BENTE ØIEN HAUGE FRA LÆRDAL ER TILDELT MARIE PRISEN 2016


Les mer


AVSKAFF STRAFFERABATT I VOLD- OG OVERGREPSSAKER


Les mer


Statsbudsjett 2017

Her er våre kommentarer til neste års statsbudsjett
Les mer


STATSBUDSJETT 2017 – forventninger

Når statsbudsjettet legges frem i morgen forventer vi følgende: Kvinner/økonomi/pensjon – urett rettes opp. Helse – forebygging – fødsel – jordmor – helsesøster – styrking. Skolemåltid – innføres over hele landet. Husmorvikar – rettighetsfestes. Skoleskyss – årlige øvelser dersom hjemtransport ikke er mulig. Flyktninger – tiltak for å trygge særlig kvinner og barn mot overgrep. Bistand – mer kvinnerettet – mindre prosjekter også verdig tilskudd. Barnetrygden – oppjusteres og indeksregulering innføres. Kontantstøtten – «fredes».
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80