okt 2003


Se hvor du kan handle
økologiske matvarer

Fylkesmannen i Østfold vil hjelpe forbrukerne med å finne fram til produsenter og butikker med økologiske produkter. Det er opprettet en ny nettside som gir oversikt over dagligvarebutikker som skal ha økologisk utvalg. Du kan se hvor du kan handle økologiske matvarer i Østfold fylke. COOP er best i klassen.
Les mer


Ildsjelen Bente Nygård

Er det noen som fortjener hedersbetegnelsen Ildsjel, så er det Bente Nygård (bildet) fra Nannestad i Akershus. Sist fredag ble hun hedret for sitt arbeid i flere ti-talls år for Norges Kvinne- og familieforbund, tidligere Norges Husmorforbund. Det var en særs fortjent ildsjel som mottok Ildsjelen fra Det Kongelige Selskap for Norges Vel i Sandvika utenfor Oslo.
Les mer


Europeisk forbrukervern skal
stoppe ulovlig markedsføring


Les mer


Eidskog ble årets barne-
og ungdomskommune

Statssekretær i Barne- og familiedepartementet, Hans Olav Syversen (KrF), kåret i dag Eidskog til årets barne- og ungdomskommune. De fikk utmerkelsen for sitt helhetlige arbeid over og ungdom.
Les mer


Finn fram til økologiske
matvarer i Østfold fylke


Les mer


Økt konkurranse om
kommunale pensjoner

Det kan bli enklere i framtiden å flytte livsforsikringer og pensjonskontrakter til et annet selskap. Nye reglene for kommunale pensjoner kan føre til økt konkurranse.
Les mer


-Regjeringen må sette
tak på høye SFO-priser

-Det er uhørt av norske kommuner å sette opp prisene på skolefritidsordningen (SFO).Det er småbarnsforeldre som rammes økonomisk. Det er de som må betale regningen ehageforliket. Dette kan vi ikke godta. Vi er imot fri prisfastsettelse på SFO. Regjeringen må gripe inn, sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland (bildet) i Norges Kvinne- og familieforbund.
Les mer


Svært få forbrukere
kjøper økologisk mat

Nærmere 60 prosent av Norges befolkning kjøper sjelden eller aldri økologiske varer. Bare 11 prosent kjøper økologisk alltid eller så ofte de får tak i. Men hvorfor tar ikke salget av?
Les mer


Arbeidsgiver-finansiert
bedrifts-barnehageplass

Regjeringen foreslår endringer i regelverket om arbeidsgivers skattefrie dekning av utgifter til bedriftsbarnehageplass for ansattes barn.
Les mer


Mindre gift i frukt og grønt

Det er mindre gift i frukt, grønnsaker, korn og barnemat. Det viser stikkprøver som Statens næringsmiddeltilsyn har tatt fra grossister, burikker og produsenter. Det skriver nettstedet Matportalen.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80