Kontoret er stengt i uke 29, 30, 31 og 32.
Dersom det er noe viktig, kan forbundsleder Aina Alfredsen Førde treffes på telefon 473 37 565.
God sommer alle sammen!

Faktura for Landsmøte blir sendt ut i uke 32.

Sekretariatet har telefontid mandag-fredag 10.00-13.00
Vårt telefonnummer er 22 47 83 80.
Forbundsleder Aina Alfredsen Førde kan nås på telefon 473 37 565.

Norges Kvinne- og familieforbund driver et kontinuerlig arbeid for en bedre kvinne- og familiepolitikk.

Vi er en landsomfattende organisasjon med medlemmer over hele landet, 162 lokallag og 9 kretser. Medlemmene representerer mangfoldet i befolkningen og består av kvinner og menn i alle aldre og livssituasjoner.

Våre visjoner og mål er blant annet:
Anerkjennelse av kvinners ulike valg gjennom livsfaser.
Styrke familiens posisjon gjennom tiltak som gir tid og mulighet til omsorg for hverandre.
Samfunnspåvirkning i kvinne- og familiepolitiske spørsmål, nasjonalt og internasjonalt.

I denne to-årsperioden vil vi legge hovedvekten på disse temaene:

  • Familiehjelp/Husmorvikar
  • Innføring av skolemat over hele landet
  • Fødetilbudet – økt utdanning av jordmødre
  • Integreringsarbeid og aktiviteter lokalt