Kontoret er på flyttefot.

Sekretariatet flytter fra Stortingsgata 12 til Storgata 11 og flyttelasset går 04. juni.

I forbindelse med flytting er vi ikke tilgjengelige på telefon de nærmeste ukene, men send oss en mail om det er noe du lurer på.

Forbundsleder Aina Alfredsen Førde kan nås på telefon 473 37 565

 

 

Norges Kvinne- og familieforbund driver et kontinuerlig arbeid for en bedre kvinne- og familiepolitikk.

Vi er en landsomfattende organisasjon med medlemmer over hele landet, fordelt på rundt 200 lokallag fordelt på 10 kretser. Medlemmene representerer mangfoldet i befolkningen og består av kvinner og menn i alle aldre og livssituasjoner.

Våre visjoner og mål er blant annet:
Anerkjennelse av kvinners ulike valg gjennom livsfaser.
Styrke familiens posisjon gjennom tiltak som gir tid og mulighet til omsorg for hverandre.
Samfunnspåvirkning i kvinne- og familiepolitiske spørsmål, nasjonalt og internasjonalt.

I denne to-årsperioden vil vi legge hovedvekten på disse temaene:

  • Husmorvikar/Familiehjelp
  • Innføring av skolemat over hele landet
  • Fødetilbudet – økt utdanning av jordmødre
  • Integreringsarbeid og aktiviteter lokalt