Sekretariatet har telefontid mandag-fredag 10.00-13.00

Vårt telefonnummer er 22 47 83 80

Forbundsleder Aina Alfredsen Førde kan nås på telefon 473 37 565

Norges Kvinne- og familieforbund driver et kontinuerlig arbeid for en bedre kvinne- og familiepolitikk.

Vi er en landsomfattende organisasjon med medlemmer over hele landet, fordelt på rundt 200 lokallag fordelt på 10 kretser. Medlemmene representerer mangfoldet i befolkningen og består av kvinner og menn i alle aldre og livssituasjoner.

Våre visjoner og mål er blant annet:
Anerkjennelse av kvinners ulike valg gjennom livsfaser.
Styrke familiens posisjon gjennom tiltak som gir tid og mulighet til omsorg for hverandre.
Samfunnspåvirkning i kvinne- og familiepolitiske spørsmål, nasjonalt og internasjonalt.

I denne to-årsperioden vil vi legge hovedvekten på disse temaene:

  • Familiehjelp/Husmorvikar
  • Innføring av skolemat over hele landet
  • Fødetilbudet – økt utdanning av jordmødre
  • Integreringsarbeid og aktiviteter lokalt