kretser og lag introimage

Våre tillitsvalgte i forbundets kretser og lokallag driver nettverkstiltak over hele landet. Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har 9 kretser og ca. 160 lokallag. Kretsene følger fylkene, men i enkelte fylker er det to kretser. Du kan nå våre kretsledere på telefon eller e-post.

Kretsene har til oppgave å fremme Norges Kvinne- og familieforbunds formål og gjennom grupper og lag, gjennomføre vedtak fra sentralstyret og landsmøtet.