K&Fs prosjekter

Vi har som grunnlag når vi vurderer prosjekter vi skal gå inn å støtte følgende:

 • Er det et kvinnedrevet prosjekt
 • Vil det bedre kvinners levekår og hverdag
 • Vil det bedre kvinnens familiers hverdag

For oss er det vesentlig å gi kvinner muligheter til utdannelse og yrkesskolering slik at de kan få seg lønnet arbeid. På den måten hjelper vi ikke bare kvinnen, men også hennes familie, og det kommer hele lokalsamfunnet til gode.

Prosjekter finansiert via NORAD 2017 er organisert i:

EAST AFRICAN PROGRAMME FOR THE EMPOWERMENT OF GRASSROOTS WOMEN

 1. MAFA, Uganda
  Kvinnelige farmere i Uganda (Maganjo Farmers Association)
 2. UMWA, Uganda
  Ugandas mediekvinner (Uganda Media Womens Association
 3.  COWA CVTS, Uganda:Yrkesopplæring for vanskeligstilte jenter i Kampala (se punkt under)

PROSJEKTER STØTTET AV K&F (uten støtte fra FOKUS/NORAD)

 1. COWA CVTS, Uganda: Yrkesopplæring for vanskeligstilte jenter i Kampala.  Prosjektet har egen Facebook-side.
 2. Sibiu, Romania: Krisesenter for mishandlede og voldtatte kvinner (Shelter for Abused and Battered Women)
 3. Sri Lanka, NEST

Ønsker du å støtte noen av prosjektene våre økonomisk, send penger til:

konto nr. 6034.56.35451,
Norges Kvinne- og familieforbund
v/Kristin Hansen
Munkerudåsen 22 E
1165 OSLO

Vårt forbund må sørge for 10 % i egenandel til prosjektene støttet via NORAD. Prosjektene som vi ikke mottar støtte til, støtter vi ved gaver og bidrag.