Prosjekter finansiert via NORAD 2012 er organisert i:

EAST AFRICAN PROGRAMME FOR THE EMPOWERMENT OF GRASSROOTS WOMEN

 1. GADECE, Kenya
  Kvinners juridiske rettigheter (Gender and Development Centre)
 2. MAFA, Uganda
  Kvinnelige farmere i Uganda (Maganjo Farmers Association)
 3. UMWA, Uganda
  Ugandas mediekvinner (Uganda Media Womens Association)

PROSJEKTER STØTTET AV K&F (uten støtte fra FOKUS/NORAD)

 1. COWA CVTS, Uganda: Yrkesopplæring for vanskeligstilte jenter i Kampala.  Prosjektet har egen Facebook-side.
 2. Sibiu, Romania: Krisesenter for mishandlede og voldtatte kvinner (Shelter for Abused and Battered Women)
 3. Sri Lanka, NEST

Ønsker du å støtte noen av prosjektene våre økonomisk, send penger til:

konto nr. 6034.56.35451, 
Norges Kvinne- og familieforbund
v/Anne Marit Hovstad
Fjæreveien 161
4885 Grimstad
NB!  Merk giroen med det prosjektet dere ønsker å støtte.