jul 2015


Høringssvar – Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Stortingsgt. 12, 0161 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80