GDPR – Ny lov om behandling av personopplysninger fra 25. mai 2018.

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med.

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er forbundets sekretær. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til: nini@kvinnerogfamilie.no

Medlemskap
Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-post adresse. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer for å motta offentlig tilskudd til drift av organisasjonen. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon på medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Når man melder seg inn i organisasjonen samtykker man til hvert enkelt område man tillater at organisasjonen bruker personopplysninger til, eksempelvis medlemsblad, forbundsnytt, invitasjon og medlemslister. Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger.

E-post
Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Informasjon
Som medlem hos oss kan du be om mer informasjon om våre politiske satsningsområder. For at vi skal kunne sende deg denne informasjonen må du registrere din e-post adresse hos oss. Denne lagres i en egen database, deles ikke med andre og e-post adressen slettes når den ikke lengre er i bruk.

 

Vennlig hilsen

Aina Alfredsen Førde
Forbundsleder