Kretsleder:
Anita J. Kvalsund
Mulevikvg. 40
6098 Nerland
Tlf.: 41 22 64 04
E-post: anitaj-k@hotmail.com

Følg med eller ta kontakt med kretsleder for meir informasjon om aktivitetar i Sunnmøre og Romsdal