Har du en kranglete nabo? Du er i så fall ikke alene, men havner nabokranglingen i retten, kan det i verste fall koste deg en halv million kroner eller mer i saksomkostninger, et nedhugget tre 70.000 kroner!

Nabokrangler koster norske forsikringsselskaper rundt 50 millioner kroner årlig, og forliksrådene må stadig hyppigere megle i tilspissede konflikter.

Trær og hekker
– Trær og hekker er gjengangere, sier advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund til nyhetsbyrået Newswire.

-I enkelte saker kan tvisten dreie seg om at noen mener at naboens hekk eller gjerde er et par centimeter for høy, sier han.

Naboloven regulere forholdet mellom naboer. Loven er klar på noen punkter, men den gir også rom for tolkning. På årets Hus & Hage-messe på Lillestrøm 15. til 18. april vil Huseiernes Landsforbund være tilstede med advokat for å informere om regler og vedtekter.

Kan kreve kutting
– Du kan kreve at naboen kutter eller fjerner et tre dersom avstanden mellom treet og huset eller hagen din er mindre enn én tredel av treets høyde. Naboer kan ikke kreve å få fjernet hekk på under to meter eller hekk som fungerer som grenseskille, sier Leisner.

Både forsikringsselskap, advokatkontorer og forliksråd opplever en økning i antall nabokrangler. Alle kommuner har tilbud om gratis megling i konfliktråd, og disse kontorene får også henvendelser fra naboer som ligger i krangel.

Konfliktrådet er billigere
– Mange bruker rettsapparatet, men nabokrangler er bedre å løse hos oss, sier leder Gro Rossland i Konfliktrådet for Oslo og Akershus.

– Partene skal jo leve med hverandre etterpå, og i konfliktrådene får partene mulighet til å komme i dialog sammen med en nøytral megler, sier hun. I 2003 meglet konfliktrådene i 219 nabokonflikter. ‘

Advokat Anders Leisner sier at de færreste tar saken i egne hender, men at det av og til skjer.

Tre til 70 000 kroner
– Noen opptrer svært lite rasjonelt. Vi har hatt flere saker der noen har vært inne på tomten til naboen og hugget ned et tre mens naboen har vært bortreist. Dette kan få store økonomiske konsekvenser.

I en sak måtte den ene parten punge ut med 70 000 kroner for å ha hugget ned naboens trær, sier han. Saker hvor det er registrert vold mellom naboer eller skadeverk på eiendommer, registreres ikke som nabokrangel, skriver nyhetsbyrået Newswire. 

Kilde: Nyhetsbyrået Newswire