okt 2012


Ta barn og unge i krise på alvor!


Les mer


Pensjonistene, de store tapere


Les mer


Norges Kvinne- og familieforbund er bekymret for utviklingen av allergier


Les mer


Har vi råd til å dø?


Les mer


Pupp til alle kvinner!


Les mer


Norge vil stå i første rekke når det gjelder å sikre barns rettigheter


Les mer


Forbundsleder Elisabeth Rusdal gjenvalgt i K&F


Les mer


Vi trenger ikke flere garantier og rettigheter –


Les mer


Kongens sølv til Anne Marit Hovstad

Under åpningen av K&Fs landsmøte i Bergen 19.10.12 tildelte ordfører Trude Drevland Kongens sølv til tidligere forbundsleder Anne Marit Hovstad.
Les mer


Sammen framover – mer enn meg og mitt


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80