mar 2014


Jenter må få utdanning

Kvinners rettigheter i Tusenårsmålene er sentrale i FNs kvinnekommisjon.
Les mer


Frivillighet koster også penger


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Stortingsgt. 12, 0161 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80