okt 2009


Foreldrepermisjon – et steg i riktig retning


Les mer


Videreføring av kontantstøtten


Les mer


Valgløftet som forsvant


Les mer


Lovfestet rett til sykehjemsplass


Les mer


Vi er sultne!


Les mer


Ønsker vi Genmodifisert mat?


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80