jan 2006


Frihet til å velge

Frihet til å velge omsorgsform for egne barn er et viktig prinsipp for K&F. Derfor har vi bygget barnehager og jobbet frem kontantstøtten. Det er viktig at det er rom og mulighet for hver enkelt familie å få kabalen med familie- og arbeidsliv til å gå opp.
K&F har i dag sendt ut pressemelding vedrørende åpningstiden i barnehagene.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80