mar 2004


Enklere å få byggetillatelse og
driftstilskudd til barnehager

Norge trenger tusenvis av nye barnehageplasser for å nå full dekning med barnehageplass til alle som ønsker det. Staten vil nå legge forholdene bedre til rette for at det skal bli enklere for organisasjoner og privatpersoner å få nødvendige tillatelser og driftstilskudd.
Les mer


Reidar Hjermann
ny barneombud

Psykolog Reidar Hjermann (35) overtar som barneombud etter Trond Waage. Hjermann ble i statsråd i dag beskikket til stillingen som barneombud for en åremålsperiode på fire år. Det nye barneombudet har embetsstudiet i psykologi og er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi.
Les mer


Norsk eldrebølge på
800 000 mennesker

I løpet av 15 år kan vi få en norsk eldrebølge på 800 000 mennesker som kan kalles gamle. Det vil si at de er eldre enn 66 år. I 2050 kan vi regne med at tallet er 1 250 000, eller kanskje nærmere 1 500 000, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).
Les mer


Laila Dåvøy vil kartlegge
sex-trakassering på jobben

Nærmere 30.000 norske kvinner kan være utsatt for seksuell trakassering på jobben. Nå krever Likestillingsdirektøren, LO og Arbeiderpartiet at regjeringen kommer med tiltak mot dette store problemet. Barne-og familieminister Laila Dåvøy vurderer å få kartlagt omfanget av saken, skriver Dagsavisen.
Les mer


Frykter barnehager blir lagt ned,
andre tror det blir for mange…

Høyre frykter at flere kommuner får problemer med å holde barnehageløftene på grunn av dårlig økonomi. Småbarnsforeldre i Oslo frykter nedleggelse av flere barnehager, men i Kristiansand er barnehagedirektøren redd for at det skal bli for mange barnehager i kommunen!
Les mer


Enklere å få byggetillatelse og
driftstilskudd til barnehager

Norge trenger tusenvis av nye barnehageplasser for å nå full dekning med barnehageplass til alle som ønsker det. Staten vil nå legge forholdene bedre til rette for at det skal bli enklere for organisasjoner og privatpersoner å få nødvendige tillatelser og driftstilskudd.
Les mer


100 matkulturbedrifter
skal lanseres på kartet

Fylkesmennene i Nord-og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal vil lage et felles kart over gårdsbutikker og serveringsbedrifter som tilbyr norsk matkultur og matopplevelser.
Les mer


Norman vil fokusere på
arbeidsmiljøproblemene

Sjefenes arbeidsstil, de ergonomiske, organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøprobleme, skal under lupen. Det går frem av de nye tilsynsoppgavene til Arbeidstilsynet som flytter til Trondheim i 2006.
Les mer


Høybråten vil ha
ned aborttallene

Helseminister Dagfinn Høybråten vil ha ned aborttallene og uønsket svangerskap blant unge voksne mellom 20-24 år. Det er denne gruppa som har høyest abortforekomst. Hele 21,6 millioner kroner er bevilget til forebygging av uønsket svangerskap.
Les mer


FNs kvinnekonvensjon blir
en del av norsk lovverk

Regjeringen har besluttet å inkorporere FNs kvinnekonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon i henholdsvis likestillingsloven og en ny lov mot etnisk diskriminering.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80