nov 2019


Inntak av næring gir inntak av læring!


Les mer


Heldigvis snudde UDI i denne utvisingssaken. Åpent brev fra forbundsleder til Barne- og familieministeren.


Les mer


Gratis medlemskap ut året


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80