apr 2003


Småbarn og gravide
må ikke få amalgam

Norges Kvinne- og familieforbund ønsker et totalforbud mot bruk av amalgam i tennene til småbarn, ungdom og gravide. Forskning har vist at amalgam som inneholder det giftige stoffet kvikksølv, angriper sentralnervesystemet og skader immunforsvaret.
Les mer


Omsorgslønn til
hverdagssliterne

-Lik omsorgslønn til hverdagssliterne er en av merkesakene til Norges Kvinne- og familieforbund. Pågangen fra folk som ønsker vår hjelp og støtte har vært stor det siste året. Men ordningen slik den er i dag, er ikke god nok. Det er altfor store forskjeller i omsorgsutbetalingene i kommunene.
Les mer


Bedre overvåking av
matvarer i butikkene

Landsstyret i Norges Kvinne- og familieforbund har gått inn for bedre kartlegging og overvåking av matvarer i butikkene.
Les mer


Vil ha bedre omsorg
for fødende kvinner

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) forlanger at det skal være mulig å benytte jordmor til svangerskapskontrollene for alle kvinner, uansett hvor i landet de bor.
Les mer


Fredrikstad-kvinner
lager egen messe

Da den store kvinnemessen i Fredrikstad i 2003, Kvinner Viser Vei, ble avlyst, tok driftige kvinnene i KRU-Østfold (Kvinner, Ressurs og Utvikling i Østfold) initiativ til en helt ny messe.
Les mer


Mammografi anbefales
ikke kvinner i 40-årene

Kvinner mellom 40 og 49 år bør foreløpig ikke delta i mammografiundersøkelser. Det mener norske forskere og flere forskningsmiljøer over hele verden.
Les mer


Har vi plass til
innvandrerkvinner?

Hva er flyktninger og innvandrers plass i norske frivillige organisasjoner og vil vi ha dem med på kurs og medlemsmøter? Det kan brobyggingsprosjektet "Kvinner i kulturelt fellesskap" på Kråkerøy i Østfold gi oss et svar på.
Les mer


Lek:
Gir innvandrerbarn
bedre oppvekst

Stiftelsen "Child Life Norway har stått bak prosjektet "Innvandrerbarns mentale helse" i Oslo. Konstruktiv lek, heter metoden som er utviklet av Margaret Saltrøe.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80