jun 2003


Hverdagshelten
Liv Svendsen (80)

Fem hverdagshelter fra hele landet er blitt hedret med en helt ny hedersbevisning fra Det Kgl. Selskap for Norges Vel, Ildsjelprisen. En av prisvinnerne var 80 år gamle Liv Svendsen fra Stavanger. Hun fikk hedersbetegnelsen for sin innsats gjennom mange år i Norges Kvinne- og familieforbund.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80