mai 2017


K&Fs budskap til FNs internasjonale familiedag 15. mai – Bruk av digitale medier i lokalsamfunnet må ivareta integrering av alle familier

Norges Kvinne- og familieforbund vil i forbindelse med FNs internasjonale familiedag 15. mai sterkt oppfordre myndighetene til å være bevisste slik at bruk av digitale medier bidrar til integrering av alle familier og dens medlemmer ved å sikre tilgang til viktig offentlig informasjon.
Les mer


Førstehjelpskurs for foreldre, skoler og barnehager

Famlab tilbyr førstehjelpskurs for foreldre, skoler og barnehager i samarbeid med Akuttgruppen AS. Vet alle i din personalgruppe hva de skal gjøre om et barn skader seg, eller blir sykt? Nesten 200 barn skader seg hver eneste dag. De siste 10 årene ble det registrert 317.000 skader ved norske barnehager og skoler. Heldigvis er bare et lite mindretall av disse skadene alvorlige. Men de små og vanlige skadene må også behandles godt, og det er en trygghet både for personal og foreldre om personalet håndterer skade og sykdom på en kompetent måte.
Les mer


Vil ikke regjeringen bekjempe fattigdom?

Leserbrev i avisen Hadeland: Vi i Norges Kvinne- og familieforbund er enige med Mizanur Rahaman når det gjelder at barnetrygden må økes. Vi mener at dersom regjeringen ville bekjempe fattigdom – og da særlig med vekt på barnefamiliene, så er det tragisk at de ikke oppjusterte barnetrygden.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80