Du finner oss svært sentralt i Oslo sentrum:
Storgata 11
0155 Oslo
5. etasje

Telefontid er mandag-torsdag 10.00-13.00

Forbundsleder har ikke fast kontortid.

Telefon sentralbord: (+47) 22 47 83 80
E-post: post@kvinnerogfamilie.no

Sekretær:
Nini Raknes
E-post: nini@kvinnerogfamilie.no

Kontormedarbeider:
Shandra Ratnesan
E-post: shandra@kvinnerogfamilie.no

Redaktør:
Lene Søgaard Gloslie
E-post: redaktor@kvinnerogfamilie.no