Du finner oss svært sentralt i Oslo sentrum:
Storgata 11
0155 Oslo
5. etasje

Kontortid alle dager 9.30-14.30

Forbundsleder har ikke fast kontortid.

Telefon sentralbord: (+47) 22 47 83 80
E-post: post@kvinnerogfamilie.no

Organisasjonssekretær:
Mette Gunnari
Tlf: 22 47 83 81
Mobil: 958 57 509
E-post: mette@kvinnerogfamilie.no

Sekretær:
Nini Raknes
Tlf: 22 47 83 80
E-post: nini@kvinnerogfamilie.no

Kontormedarbeider:
Shandra Ratnesan
Tlf: 22 47 83 82
E-post: shandra@kvinnerogfamilie.no

Redaktør:
Lene Søgaard Gloslie
Tlf: 22 47 83 80
E-post: redaktor@kvinnerogfamilie.no