Du finner oss svært sentralt i Oslo sentrum:
Stortingsgata 12, 0161 Oslo.  5. etasje.

Se kart, (søk på Stortingsgata 12)

Kontortid alle dager 10.00 – 15.00.

Forbundsleder har ikke fast kontortid.

Telefon sentralbord: (+47) 22 47 83 80 –
E-post: post@kvinnerogfamilie.no

Organisasjonssekretær:
Mette Gunnari
Tlf.: 22 47 83 81
Mobil: 95 85 75 09
E-post: mette@kvinnerogfamilie.no

Sekretær/Webansvarlig:
May- Britt Havnsund
Tlf.: 22 47 83 80
E-post: post@kvinnerogfamilie.no

E-post: may-britt@kvinnerogfamilie.no

Kontormedarbeider:
Shandra Ratnesan
Tlf: 22 47 83 82
E-post: shandra@kvinnerogfamilie.no

Redaktør:
Lene Søgaard Gloslie
Tlf: 22 47 83 80
E-post: redaktor@kvinnerogfamilie.no