Du finner oss svært sentralt i Oslo sentrum:
Stortingsgata 12
0161 Oslo
5. etasje

Se kart, (søk på Stortingsgata 12)

Kontortid alle dager 10.00 – 15.00

Forbundsleder har ikke fast kontortid.

Telefon sentralbord: (+47) 22 47 83 80
E-post: post@kvinnerogfamilie.no

Organisasjonssekretær:
Mette Gunnari
Tlf.: 22 47 83 81
Mobil: 95 85 75 09
E-post: mette@kvinnerogfamilie.no

Sekretær:
Nini Raknes
Tlf.: 22 47 83 80
E-post: nini@kvinnerogfamilie.no

Kontormedarbeider:
Shandra Ratnesan
Tlf: 22 47 83 82
E-post: post@kvinnerogfamilie.no
E-post: shandra@kvinnerogfamilie.no

Redaktør:
Lene Søgaard Gloslie
Tlf: 22 47 83 80
E-post: redaktor@kvinnerogfamilie.no