sep 2018


Sårbart mobilnett ved strømbrudd

Beredskapsmessige utfordringer er mildt sagt. Her må det handling til


Les mer


Mat for eldre i Sørum kommune

Det som skjer i Sørum kommune nå når det gjelder mat for eldre er skammelig. Eldre trenger næringsrik mat. De trenger ulike måter for å beholde appetitten. Lukten av mat i forbindelse med tilberedelsen kan bidra til dette. Ved å ha lokal tilberedelse er det også muligheter til å


Les mer


Barnetrygd

FN – enig med K&F.


Les mer


Beredskapsnyheter


Les mer


Forbundsleder om Trygghet i hverdagen på Norden Kvinneforbunds konferanse


Les mer


En tung start på mammalivet

Føde- og barseltilbudet Vi har erfart at mange steder er det slutt på foreldreforberedende kurs. Andre steder er det ikke lenger kapasitet til å danne barselgrupper. Ingen tvil fødende kvinner diskrimineres – også i barseltiden. Her er en historie verd å lese. Flott at noen vil dele sin historie


Les mer


Fødetilbudet Bor du i Stavangerområdet – så møt opp


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80