nov 2005


Minister i for store sko?

Kunnskapsminster Øystein Djupedal uttalte følgende i et intervju med Dagsavisen:"Jeg mener rett og slett at det er et forfeila syn på barneoppdragelse å tro at foreldrene er de beste til å oppdra barn."
Ministerens påstand om foreldres manglende evne til å oppdra sine barn gjør at vi lurer på om han klarer å fylle sine nye sko. Les forbundsleders debattinnlegg til Dagsavisen her
Les mer


Har regjeringen glemt familiene?

Regjeringen Stoltenberg presenterte i dag sin tilleggproposisjon til statsbudsjettet for 2006. Her bryter de sitt valgløfte om å frede kontantstøtten.
Dette er en uverdig behandling av småbarnsfamilier!
Les vår pressemelding
Les mer


Bra nok er ikke godt nok!

K&F har i dag sendt ut pressemelding om kvinners helse. Les den her
Les mer


Høring i Stortingets helse- og omsorgskomite

Forbundsleder og 1. nestleder har i dag vært på høring i Stortingets helse- og omsorgskomite vedrørende satsning på kvinner og helse i statsbudsjettet.
Her kan du lese vårt høringsnotat
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80