feb 2019


Krinsleiar i Sogn og Fjordane, Gunnvor Sunde står for god og næringsrik mat.

Her er fungerande krinsleiar i Sogn og Fjordane, Gunnvor står på for god og næringsrik mat frå vogge til grav 🌹


Les mer


Dette er i dag lagt ut i verdidebatten Tredelt foreldrepermisjon. Korleis kan nokon seie at det å ha tredelt permisjon er det beste for barnet og mor, når så mange går ut og fortel om problema det vert for dei? Kva har det med likestilling å gjere? Kva som er best for den enkelte familie


Les mer


Drektige kyr har det bedre enn gravide kvinner……

Flott innlegg av Wenche Rolstad, tidlegare nestleiar, no leiar av Beredskapsutvalet. Les!


Les mer


Kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse MÅ bli forbudt i alle land!


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80