Norsk Landbruksamvirke oppfordrer Mattilsynet til å offentliggjøre resultater fra undersøkelser som tilsynet har gjort. De mener forbrukerne må få innsyn i alle relevante forhold i forbindelse med trygghet og kvaliteten på mat, skriver matportalen.no.

Interesseorganisasjonen for de bondeeide samvirkebedriftene i landbruket overrakte sist uke en plakat med åtte krav til Mattilsynet.

Plakaten med kravene ble overlevert til Mattilsynets kommunikasjonsdirektør Hilde Hamnes 18. mars i år og omfatter blant annet åpenhet og innsynsmulighet.

Offentliggjøre resultater
I den nye matloven har Mattilsynet fått hjemmel til å kreve at virksomheten offentliggjør opplysninger om resultater fra undersøkelser tilsynet har utført.

Norsk Landbrukssamvirke oppfordrer Mattilsynet til å bruke denne hjemmelen og foreslår at Mattilsynet kan offentliggjøre tilsynsresultater på Internett, eller innfører en lignende ordning som i Danmark, skriver matportalen.no.

“Smiley–ansikter”
I Danmark blir matbutikker og spisesteder merket med “smiley – ansikter” som viser hvor fornøyde tilsynet er med den inspiserte virksomheten.

– Hvordan vi skal praktisere den nye hjemmelen om aktiv offentliggjøring er et viktig element i det pågående arbeidet med å utforme Mattilsynets tilsynspolitikk, sier kommunikasjonsdirektør Hilde Hamnes i Mattilsynet, til matportalen.no.

Enhetlig og helhetlig
Hamnes understreker at Mattilsynet må legge vekt på en enhetlig og helhetlig behandling, både når det gjelder tilsynspraksis og offentliggjøring av resultater.

I tillegg til åpenhet og innsynsmulighet, dreier kravene fra Norsk Landbrukssamvirke om: enhetlig og helhetlig tilsyn, risikobasert tilsyn, kontinuerlig dialog – gjensidig kompetansebygging, involvering i det internasjonale arbeidet, god beredskap og krisehåndtering, sporbarhet og matkjedeinformasjon, samt internkontroll.

Kilde: Mattilsynet