I dag, på Verdens tuberkulosedag, vil 5 500 mennesker dø av tuberkulose. 24 000 vil få vite at de er smittet. I Norge blir det hvert år registrert rundt 250-300 sykdomstilfeller av tuberkulose. De fleste av disse blir friske med behandling, men i fjor var antall tilfeller av multiresistent tuberkulose i Norge høyere enn noen gang tidligere, med 7 tilfeller, skriver Tidsskrift for Den norske lægeforening.

Ifølge tidsskriftet.no vil de fleste av disse bli friske med behandling, men i fjor var antall tilfeller av multiresistent tuberkulose i Norge høyere enn noen gang tidligere, med 7 tilfeller.

Tallet på verdensbasis er trolig rundt 300 000. Ifølge en fersk rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) har tuberkulosepasienter i Øst-Europa og Sentral-Asia ti ganger så stor risiko for å utvikle multiresistent tuberkulose som befolkningen ellers i verden.

Baltikum
I Estland, Kasakhstan, Latvia, Litauen, deler av Russland og Usbekistan, er medikamentresistensen hos nye pasienter så høy som 14 prosent.

Definisjonen på multiresistens er at tuberkulosebasillene er resistente mot både isoniazid og rifampicin, to av de fire hovedmedikamentene som benyttes i behandlingen av tuberkulose.

De øvrige medikamentene er pyrazinamid og etambutol. Ifølge WHO tilhører hele 79 prosent av multiresistent tuberkulose-tilfellene en “superstamme”, det vil si at de er resistente mot minst tre av de fire vanlige medikamentene som brukes, skrivver tidsskriftet.no.

Kilde: Tidsskrift for Den norske lægeforening