aug 2005


Ja takk, begge deler!

Kontantstøtten er en av de store og viktige sakene i forbindelse med årets stortingsvalg. Dette er en reform som har vært etterspurt og ønsket, og derfor er det viktig, av respekt for den enkelte families frihet til å velge, at vi bevarer den.
K&F har i dag sendt ut pressemelding i den anledning.
Les mer


Hvem diskriminerer hvem?

Ved sin uttalelse 19.7 diskriminerer Randi Bjørgen i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) tusenvis av kvinner og menn (foreldre) som av egen fri vilje har valgt å være hjemme med kontantstøtte i tiden mens deres barn er 1 og 2 år. En undersøkelse foretatt i vår viste at ordningen ikke var en nødløsning for familiene, men en ordning som de benyttet fordi det gav frihet til å velge det som var den beste løsningen for familiene.
Les vår pressemelding.
Les mer


Støv på hjernen

Forbundsleders tale:
Les mer


2000


Les mer


SJEKK MATVAREPRISENE


Les mer


KONTANTSTØTTE


Les mer


Dikt og sanger


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80