sep 2016


Vil ramme de fattigste

P4 intervju med forbundsleder om Høyres forslag om å fjerne barnetrygden
Les mer


BARNETRYGD, KONTANTSTØTTE OG FEDREKVOTE BARNEFAMILIENE TRENGER FORUTSIGBARHET – IKKE ALLE MULIGE UTSPILL OM Å SVEKKE DERES ØKONOMISKE SITUASJON


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80