jun 2009


Regjeringen vil kompensere organisasjonenes moms-utgifter


Les mer


Endringer i adopsjonsloven og barnevernloven


Les mer


Nordisk kvinnekonferanse i Stavanger


Les mer


Men husmoren er ikke død!


Les mer


Høyere utdanning – et “must” for likestillingen?


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80