okt 2007


Skremmende avisforsider

Avisenes forsider kan være svært skremmende . K&Fs landsstyre har vedtatt følgende resolusjon
Les mer


Mat og ernæring – nyttig læring

Mat- og helsefaget i skolen må styrkes. K&Fs landsstyre har vedtatt følgende resolusjon
Les mer


Likeverd? – eller kjønnsbestemt fattigdom

For å forhindre framtidig urett må det innføres likedeling av pensjonsrettigheter. K&Fs landsstyre har vedtatt følgende resolusjon
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80