jul 2019


Brev til landbruks- og matminister Bollestad om mat og kornlager

Dette er i dag sendt til Landbruks- og matminister Olaug Bollestad Beredskap – mat og kornlager Norges Kvinne- og familieforbund har i mange år vore bekymra for situasjonen med tanke på mat og korn. Vi ser at det mange år har vore store utfordringar for bøndene, enten med flaum og mykje nedbør, eller som i


Les mer


Skulemat

Skulemat At gratis skulemat vil koste pengar veit vi, men at Norge som eit av verdas rikaste land ikkje skal ha råd til sunn og næringsrik mat til ungane våre vert feil. Ungane er det viktigaste vi har, det er dei som skal føre landet vårt vidare. Sverige og Finland har


Les mer


Behald kontantstøtta

Behald kontantstøtta Enda ein gang er det kontantstøtta som skal til livs. Dei som vel kontantstøtte har tatt eit val om at ein av foreldra skal vere heime fram til barnet er to år, eller har ikkje fått barnehageplass for at barnet er født for seint på året. I eit samfunn


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80