nov 2009


Lørdag 28.11. er “kjøpefri dag”


Les mer


FNs Internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner


Les mer


Høring om rett til lønn under omsorgspermisjon ved fødsel, adopsjon og under ammefri


Les mer


Høring – forslag om å innføre en ordning med stans av offentlige ytelser og barnebidrag ved internasjonale barnebortføring.


Les mer


Høring – barn som kan være ofre for menneskehandel


Les mer


Familiens framtid


Les mer


Barnesoldater – hva kan vi gjøre for å forhindre det?


Les mer


Norges kvinne- og familieforbund og Marie Michelet


Les mer


Hvor mange barn er redde –


Les mer


DEN 1NE


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80