feb 2007


Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen

Mandag 22. januar ble den tverrdepartementale handlingsplanen for bedre kosthold i befolkningen, "Oppskrift for et sunnere kosthold", presentert. Handlingsplanen har mange gode tanker og mål, men vi savner tiltak for å nå disse målene. Her kan du lese kronikk skrevet av forbundsleder og daglig leder i Skolematens Venner
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80