mar 2004


Svikt i omsorgssektoren
i fire av fem kommuner

I fire av fem kommuner her i landet er det oppdaget regelbrudd i omsorgssektoren. Helsetilsynet refser kommunene for egenkontroll, skriver Nationen.
Les mer


Norsk matvaremerking
et konkurransefortrinn

Landbruksminister Lars Sponheim og Matmerk inviterer til lansering av det første produktet som er godkjent under den nye norske merkeordningen ”Beskyttede betegnelser”.
Les mer


8,4 milliarder kroner
mindre i renteutgifter

Renteutgiftene ble redusert med 8,4 milliarder i 2003, men norske husholdninger og ideelle organisasjoner sparte likevel 12,2 milliarder mindre i fjor. I dag forsatte rentefesten etter at Norges Bank satte ned renten til rekordlave 1,75 prosent.
Les mer


Sjefene tier om
arbeidsulykker

Ni av ti skader på arbeidsplassen blir ikke rapportert til Arbeidstilsynet. I fjor skadet 4268 personer seg så kraftig på jobb i Oslo at de måtte få legebehandling, skriver Aftenposten.
Les mer


Helseforskning
på benskjørhet

Du ser informasjonplakatene overalt, i busser og T-baner, om osteoporose (benskjørhet). Kvinnerelatert helseforskning er i fokus og er styrket med 3 millioner kroner i år.
Les mer


Helseminister får rapport
om overvektige nordmenn

I dag mottar helseminister Dagfinn Høybråten rapporten fra Sosial- og helsedirektoratet om forekomst, forebygging og behandling av overvektige nordmenn.
Les mer


Debio med økologisk
godkjenningsmerke

Debio står for godkjenning av økologisk produksjon og for merkebruk og offentlige tilskudd. 20. mars er frist for nye søkere om inspeksjon og godkjenning i 2004, skriver Landbruksdepartementet.
Les mer


Dansker advares
mot å farge håret

Danske forbrukere advares mot å farge håret av Miljøstyrelsen. Nå oppfordrer Forbrukerrådet her i landet norske kosmetikkmyndigheter og Mattilsynet, til å gå ut med mer informasjon vedrørende faren for allergireaksjon ved hårfaring.
Les mer


The Body Shop støtter
voldsutsatte kvinner

På den internasjonale kvinnedagen, i dag 8. mars, og tre uker fremover, vil The Body Shop butikkene være kampanjesentre for innsamling av penger til voldsutsatte kvinner. Inntekten går til Krisesentersekretariatet.
Les mer


Småbarnsforeldre har fått
lengre arbeidsavtaler

Småbarnsfamiliene har fått lengre arbeidstidsavtaler, men kortere faktisk arbeidstid i løpet av 1990-årene. Det er også blitt større likhet mellom mødres og fedres deltakelse i yrkeslivet i samme periode, viser en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80