sep 2009


Fordelingsutvalget, NOU 2009:10


Les mer


Ungdoms fritidsmiljø og deltakelse og innflytelse lokalt.


Les mer


En investering i barn og ungdom


Les mer


MANGEL PÅ POLITISKE VISJONAR I EIN STRESSA VALGKAMP


Les mer


Omsorgslønn må være lik over hele landet


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80