sep 2002


Landets barselkvinner trenger omsorg fra politikere og helsebyråkrater!


Les mer


”OMSORGSPOENGENE” MÅ ØKES OG GJØRES LIKEVERDIGE MED ANDRE PENSJONSPOENG


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80