BARNEHAGER
BARNETRYGDEN, FORELDREPERMISJON,
FORELDREPENGER
ELDRE
FAMILIEPOLITIKK
FELLESSKAP
FORSKNING PÅ KVINNESYKDOMMER
 FØDETILBUDET  
HUSMORVIKAR, FAMILIEVIKAR
INTERNASJONALT
OMSORGSLØNN OG PLEIEPENGER
KVINNEPOLITIKK
SKOLE OG UTDANNING
SKOLEHELSETJENESTEN
SKOLEMÅLTID, ERNÆRING I HJEM OG SKOLE
VOLD OG MOBBING