(Foto Knut Falch, Scanpix)

 

foto: Knut Falch, Scanpix

Prinsesse Astrid, fru Ferner er vår kongelige beskytter

Ordningen med beskytterskap fungerer som en annerkjennelse av organisasjoner og arrangement innenfor viktige områder av samfunnslivet.

Normalt blir det innvilget beskytterskap for en periode på fem år.

Norges Kvinne- og familieforbund er meget stolte av å være et av Prinsesse Astrid, fru Ferners faste beskytterskap.   

Les mer om prinsessens beskytterskap her