jan 2009


K&Fs handlingsplan 2008 – 2010


Les mer


Rettferdig omsorgslønn


Les mer


Granskning i partnerdrap-saker må prioriteres!


Les mer


Kvinnediskrimineringskonvensjonen


Les mer


Drektige dyr har bedre vern enn gravide kvinner


Les mer


Respekter “vannskille-prinsippet”!


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80