okt 2018


Ønsker ammehjelp til nybakte mødre

Mange barselkvinner sliter med amming, og ringer fortvilet hjelpetelefon. Nå ønsker Ammehjelpen akutthjelp for nybakte mødre.


Les mer


Sånn kan vi ikkje ha det i landet vårt! Foreldra er dei viktigaste omsorgspersonane i ungane sitt liv, når ungane er så sjuke, så må foreldra få omsorgslønn og få lov å være heime med ungane.


Les mer


Fedrekvoten

Politikerane bør forstå at det beste for alle familier er å få bestemme sjølve fordelinga av permisjonen.


Les mer


Skolemat

Då får vi håpe det er med i deira forslag til statsbudsjett og


Les mer


Kvinnerettigheter i Guatemala

I dag har FOKUS deltatt i et arbeidsmøte i Guatemala med vår partner #Mujerestransformandoelmundo Mtm og bestemødre fra landsbyen Sepur Zarco. Disse urfolkskvinnene opplevde systematisk seksuell vold og seksslaveri under borgerkrigen i Guatemala. Takket være den juridiske støtten fra MTM vant kvinnene i retten i 2016 mot de militære overgripperne. Domen i Sepur Zarco saken


Les mer


Nyvalgte nestledere til sentralstyret


Les mer


Nyvalgt forbundsleder Aina Alfredsen Førde

Ny valgt Forbundsleder Aina Alfredsen Førde.


Les mer


Har vi råd til å dø?

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) som er samlet til landsmøte på Lillestrøm 19.-21.oktober 2018 er bekymret for forslaget, i kommende statsbudsjett, om innføring av dokumentavgift på skifteattest. I tillegg til at gravferdsstøtten er behovsprøvet, blir dette en ekstra økonomisk belastning. Mener regjeringen at vi skal spare til egen gravferd?


Les mer


Vaffelgutta, en svært verdig vinner av Marieprisen

Vaffelgutta, vinner av Mariepris 2018.


Les mer


Statsråden utdeler Marieprisen

Statsråd Åse Michaelsen overrekker Mariepris til ‘Vaffelgutta’


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80