mar 2008


Det nordiske brevet 2008

10.mars er den nordiske dagen, og markeres hvert år av K&F og våre søsterorganisasjoner i Nordens Kvinneforbund. I den anledning skrives det et nordisk brev, og i år er brevet skrevet av Maria Sundblom-Lindberg og kommer brevet fra Finland+
Les mer


Hvor er hjelpen når nøden er størst?

I dag markeres K&F-dagen for andre gang. 10.mars er fødselsdagen til vår grunnlegger, Marie Michelet, og derfor er denne dagen valgt som en landsdekkende markeringsdag. Tema for årets K&F-dag er Husmorvikartjenesten
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80