sep 2003


Konferanse for flere
menn i barnehagene

18.- 19.november i år arrangerer Barne- og familiedepartementet en landskonferanse på Gardermoen utenfor Oslo for å rekruttere flere menn til barnehagene.
Les mer


Norge på utdannings-
toppen på verdensbasis

(Nett kvinner & familie): Norge har det høyeste utdanningsnivået i verden i aldersgruppen 25 – 34 år. For befolkningen i yrkesaktiv alder ligger Norge blant de tre mest velutdannede i hele OECD-området.
Les mer


27 nye fagteam skal
styrke barnevernet

Fra årsskiftet blir det etablert 27 fagteam som ledd i omorganiseringen av barnevernet. Det statlige barnevernet blir organisert i fem regioner. Hver region får flere fagteam med ansvar for hver sin geografiske del av regionen.
Les mer


Utspekulerte
kjøttsmuglere

Falsk emballasje, fingerte kvitteringer, videreforedling og hemmelige lagre, gjør det stadig vanskeligere for næringsmiddeltilsynet å oppdage smuglerkjøtt. Neste år skal spaning og informasjonsutveksling mellom etater bidra til å avdekke mer av den ulovlige importen.
Les mer


Færre straffereaksjoner i fjor

(Nett kvinner & familie): I løpet av 2002 ble det registrert 206 000 straffereaksjoner her i landet, når forenklede forelegg for trafikk- og tollovforseelser blir regnet med.
Les mer


Tvinger faggrupper til
å hjelpe barn og unge

I fjor ble over 30 000 barn og unge lagt inn for psykiske lidelser her i landet. Hvert femte barn har alvorlige psykiske problemer. 6 000 hadde atferdsvansker, 4 000 var hyperaktive og 5 000 var deprimerte. Det går fram av en strategiplan som ble lagt fram i dag. Sju statsråder garanterer nå at barn og unge skal få hjelp og tvinger nærmest faggrupper til å samarbeide.
Les mer


Kommunene stjeler
våre barns penger

Kommuner som tar beslag i barnetrygd og barnebidrag, bryter FNs barnekonvensjon som Norge har ratifisert og som er en del av norsk lov.
Les mer


Dagligvaren priser
Lars Sponheim

Dagligvarebransjen mener Lars Sponheim (V) har engasjert seg kraftig i arbeidet for trygg mat og jobbet målbevisst for norske butikker og norske produkter. For det fikk landbruksministeren bransjens gjeveste pris.
Les mer


Kvinner eier leiligheter
– menn eier alt annet

Formuene i Norge er langt fra jevnt fordelt mellom kvinner og menn. Mens norske kvinner står oppført som eiere av 54 prosent av alle borettslagsleiligheter her i landet, er det mennene som står oppført som eiere av de fleste selveide boligene, hyttene og bilene.
Les mer


Plastposer som lukter

Plastposer som lukter vondt er ikke helsefarlig. Det slår Næringsmiddeltilsynet i Midt-Rogaland fast etter å ha foretatt analyse av plastposer for å avdekke om plasten påvirker matkvaliteten.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80